FULL RESEARCH CYCLE IN-HOUSE

KEY ADVANTAGES

  • cQuest is international marketing research company with core expertise in Research Support Services
  • We are a preferred partner for global research suppliers
  • With core delivery center located in Bulgaria we provide exceptional Cost/Value ratio with outstanding quality
  • Delivery flexibility and quick project ramp up
  • A team of highly experienced professionals who understand the complete research process
  • Turnkey approach to solution design, based on our clients’ specific needs
  • A wealth of experience, market and industry knowledge developed via working with some of today’s market leaders
About Us

MAIN SERVICES

DESIGN & PREPARATION

Project Management
Client Interviews
Questionnaire Design

Programming

Survey Programming
Link/Script Check
Translations Overlay

FIELDWORK

PPanel Coordination and Fieldwork Management and Monitoring
CAWI, CAPI, PAPI, CAT

Data Processing

Tabulation
Data Check/Cleaning
Coding
Statistical Analysis

Text Coding

Code Frame Creation
Text Coding
QA

Reporting

Data Visualization
Template Creation
Charting
QA


СИКУЕСТ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД е дружество с основна дейност -обработка на данни, хостинг и подобни дейности. Фирмата предоставя услуги в сферата на обработка на данни от пазарните проучвания. На 29.03.2016 г. компанията стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1146-C01, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на СИКУЕСТ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството. По проекта се предвиждат инвестиции в нематериален актив, необходим за подобряване и оптимизиране на производствените процеси и повишаване качеството на предлаганите услуги. Реализирането на проекта ще осигури възможност за развитие на потенциала на компанията за по-широко пазарно позициониране и по-ефективно интегриране на нейните ресурси.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001- 1146-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. СИКУЕСТ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на специализиран софтуер за електронно анкетиране”.


Краен срок за подаване на оферти 07.07.2016г. 17:00 часа.
Адрес за подаване на оферти: гр. София, бул. Шипченски проход 18, Галакси Трейд Център, офис 302Всички необходими документи може да свалите от тук: Документи